جرثقیل سقفی

 

جرثقیلهای سقفی یکی از انواع پرکاربرد جرثقیل در کارخانجات و خطوط تولید می باشد.
این جرثقیل جهت حمل متریال در کلیه مراحل تولید تا ترک محصول نهایی از کارخانه مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین جهت ارائه خدمات به دستگاه ها در زمان تعمیرات و نیز در کارگاه های تعمیراتی جهت جابه جایی دستگاه ها و به طور کلی درهرجایی که نیاز به جابه جایی بار وجود داشته باشد.این جرثقیل ها مورد نیاز می باشد.
این نوع جرثقیل شامل دو ریل موازی ، پل (Bridge) که بر روی دو ریل حرکت می کند، بالابر(Hoist) که وظیفه بلند کردن بار را بر عهده دارد ودرعین حال توسط کالسکه (Trolley)  بر روی پل حرکت عرضی دارد انجام می شود.  پل جرثقیل توسط دو عدد کلگی    (End Carriages) بر روی ریل های موازی در طول سالن، حرکت طولی انجام می دهد.        
تاریخچه
در حدود سالهای 1830میلادی اولین جرثقیل سقفی در کشور آلمان توسط شرکت “Ludwig Stuckenholz” ساخته شده و این جرثقیل با نیروی بخار کار می کرده است.

اولین جرثقیل سقفی برقی نیز در سال 1876میلادی در انگلستان توسط  “Sampson Moore“ اختراع گردید.

تنوع 
به تدریج با توجه به نیاز به واحدهای مختلف صنعتی انواع مختلفی از جرثقیل های سقفی طراحی و تولید شده است که به دو نوع کالای  تک پل و دو پل تقسیم می شوند.
– جرثقیل های سقفی تک پل و دو پل
    (Single bridge and double bridge)

طراحی و اجرا: نت گستر مانی