واحد ساخت

 

شرکت مهندسی سدید کاران صبا پس از طی مراحل طراحی و محاسبه و تهیه نقشه عملیات، ساخت را در کارخانه خود با رعایت اصول استاندارد به انجام می رساند و بعضا از خدمات سایر کارگاهها جهت تسریع در کار تحت نظارت واحد کنترل کیفی استفاده می نماید.

 

 موارد مهم فعالیت کالا عبارتند از :

  •  ساخت کالاهای مورد سفارش بر اساس نقشه ها و مشخصات مورد درخواست
  •  کنترل کیفی ضمن ساخت و مواد اولیه ورودی
  •  بررسی جهت بهسازی و روشهای ساخت و پیشنهاد آن جهت بررسی و صرفه جویی در مصارف
  •  تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و ابزار آلات
  •   نظارت و کنترل انبار از نظر نگهداری و سطح موجودی و درخواست شارژ انبار و کسری پروژه ها
  •  ارائه گزارشات پیشرفت کار به کنترل پروژه
  •  پاسخگویی به واحد تضمین کیفیت

واحد ساخت

طراحی و اجرا: نت گستر مانی