دفتر فنی و مهندسی

 

دفتر فنی و مهندسی شرکت با در اختیار داشتن نیروهای مجرب و کارآزموده و بکارگیری نرم افزارهایی که به روزترین استانداردها در زمینه جرثقیل از قبیل ISO , AWS, FEM, ASME, ASTM, DIN, EN  در آن ها لحاظ شده، همواره ارائه خدمات مهندسی نظیر طراحی مهندسی، نظارت و کنترل کیفی را با زمان سریع و خطای بسیار کم میسر می سازد.

همچنین لازم به ذکر است ارتباط با انجمن FEM  ازطریق GIS سوئیس این امکان را در اختیار ما قرار داده است که روزانه کلیه اخبار و اطلاعات نوین مهندسی جرثقیل در دسترس دفتر فنی شرکت قرار گیرد. این شرکت دارای پروانه خدمات مهندسی در زمینه ماشین سازی می باشد و دفتر فنی توانایی طراحی سیستم های خاص انتقال مواد برای موقعیت و شرایط ویژه را دارا می باشد.

واحد فنی

واحد فنی

 

 

طراحی و اجرا: نت گستر مانی