دستورالعمل بهره‌برداری ، نگهداری و نكات ايمنی جرثقيل سقفي

تاریخ خبر: 1395/08/23


 

 

 

 

دستورالعمل بهره‌برداری  ، نگهداری  و نكات ايمنی  جرثقيل سقفي

الف : بهره‎برداري

الف-1- به استفاده كنندگان از جرثقيل توصيه مي‎شود دفترچه راهنماي بالابر را جهت آشنايي هرچه بيشتر با دستگاه مطالعه نمايند.

الف-2-  بـار برداري بیش از بـار مجـاز اکیداً ممنوع مي‌بـا شـد .

الف-3-  حركت جرثقيل پس از توقف حركت پاندولي قلاب انجام گیرد .

الف-4-  تغيير مسير ناگهاني باعث آسيب به دستگاه و همچنين پائين آمدن عمر آن مي‌گردد  پس از این عمـل خودداري نمـائيـد .

الف-5-  راستاي سيم‌بكسل در حين باربرداري با افق زاويه 90   درجه داشته باشد در غير اين صورت ضمن پایین آمدن عمر دستگاه باعث شكستن كمربند جرثقیل ، بريدگي سيم‌بكسل و   مي‌شود .

الف-6-  جرثقيل مخصوص باربرداري در راستاي قائم سپس حركات افقي مي‌باشد لذا از استفاده جرثقيل بعنوان كشنده قبل از جـدا شدن بـار از زمين اكـيداً   خودداري شود .

الف-7- از سرعت كم جرثقيل صرفاً جهت شروع بالابري استفاده شود و پس از طي مسافت 50 سانت به دور تند تبديل گردد .

الف-8- در صورت تغيير جاي فازها ميكروسوئيچها عمل نمي‌نمايند لذا در صورت مشاهده چنين وضعيتي نسبت به جابه جايي فازهاي ورودي اقدام شود.

ب : نگهداري :

جهت افزايش عمـر دستگاه نكات ذيل را رعـايت فرمائيد .

ب-1-  بازديد میزان واسكازين الكتروگيربكسها با توجه به مقدار بهره‌برداري هر  2  الي  3  ماه يك  ‌مرتبه انجام گیرد   در صورت كاهش سطح آن با اضافه نمودن واسكازين EP140  سطح آنرا به اندازه لازم افـزايـش دهيــد .

ب-2-  سايشهاي سطحي در سطوح سيم‌بكسلهاي   بالابرنده   باعث  فساد  شيميائي  و  فرسودگي و مي‌شود لذاهیچگاه سيم‌بكسلهاي مذكور خشك كار نكند و با بازديد   مداوم سطوح سيم‌بكسل را در صورت نيـاز گريسكاري نمائيـد .

ب-3-  قـلاب بـازديد شود  در صورت تغيیر شکل نسبت به تعويض آن سريعـاً اقـدام گردد .

ب-4-  كليه اتصالات برقي هر30 روز يكمرتبه بازديد و  در صورت مشاهده نقصي نسبت به رفع آن اقدام نمائيد .

ب-5- وجود خاک  درون تابلوهای برق باعث کاهش شدید عمر  قطعات برقی میگردد .لذا همواره ضمن اطمینان از بسته بودن درب تابلوها    با    بازدید  مرتب از عدم وجود گرد و خاک درون تابلوهای برق دستگاه مطمئن شوید.

 

 

ب-6-  بازديد كليه اتصالات پيچ و مهره‌اي هر سه ماه يكمرتبه ضروريست در صورت شل شدن نسبـت به سفت كردن آن اقدام گردد .

ب-7- تجمع خاک بر روی ریلها و در مسیر حرکت چرخهای جرثقیل میتواند  مانع حرکت چرخها شود.لذا با بازدید مرتب نسبت به پاکسازی ریلها اقدام نمایید.

ج : نكات ايمني

ج-1-  كلیه  موارد  ايمني حـاكم بركارگاهها ، انبـارها  و بـاراندازهـا رعـايت شود .

ج-2-  در صورت بروز هر اشكالي تا رسيدن متخصص نسبت به قطع برق سيستم از طريق كليدهاي تابلوي اصلی اقدام نمـایید .

ج-3-  افراد تحـت هیچ شرايطي در زير بار و مسير حركت قرار نگيرند .

ج-4-  هنگام بـاربرداري از اتصـال صحيح رابط به قلاب مطمئن شويد .

ج-5-  جرثقيل مخصوص حمل بار مي‌باشد لذا حمل نفر بهر شكل ممكن اكيداً ممنوع است .

ج-6-  عليرغم بسته بودن سيستم محرك و برقي جرثقيلها ، اين سيستم ضد آب نمي‌باشد لذا  حتما"  محل بهره‌برداري پوشيده شود تـا دستگاه دچـار خسـارت نگردد .

 

   شركت مهندسي سديدكاران صبا


طراحی و اجرا: نت گستر مانی