تسلیت به مردم کرمانشاه

تاریخ خبر: 1396/08/23

تسلیت به هموطنان غرب ایران

حادثه ناگوار و دلخراش زلزله غرب که منجر به از دست دادن تعدادی از هموطنانمان گردید را  به ملت ایران، خصوصا به مردم عزیز استان کرمانشاه و به ویژه خانواده های مصیبت زده تسلیت عرض میکنیم.

مدیریت و پرسنل شرکت مهندسی سدید کاران صبا


طراحی و اجرا: نت گستر مانی