حضور در وندور لیست شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

تاریخ خبر: 1396/03/29


با افتخار حضور خود را در لیست تامین کنندگان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در زمینه طراحی و ساخت  انواع  جرثقیل اعلام میداریم .

طبق برنامه زمانبدی ثبت شرکتهای جدید ،شرکت سدید کاران صبا از مرداد ماه به طور رسمی وارد لیست تامین کنندگان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خواهد شد..


طراحی و اجرا: نت گستر مانی